top of page

Kouluttaudu
Movement 
Coachiksi

Suomen monipuolisin kehonpaino- ja liikkuvuusharjoittelun koulutusohjelma

UUSI RYHMÄ ALOITTAA SYKSYLLÄ

16.9.

  

SEURAAVAN KOULUTUKSEN LÄHIJAKSOT 

SYKSY 2023

Bodyweight Training Coach (jakso 1): 16.-17.9. (viikko 37)

Mobility Coach (jakso 2): 14..-15.10. (viikko 41)

Mobility Coach (jakso 3) 18.-19.11. (viikko 46)

Bodyweight Training Coach (jakso 4): 27.-28.1.2024 (viikko 4)

 

HUOM! Voit ilmoittautua koko koulutusohjelmaan, tai vaihtoehtoisesti joko Bodyweight Training Coach-, tai Movement & Mobility Coach -koulutuksiin.

 

Mikäli et pääse osallistumaan johonkin jaksoosi, voit korvata sen toisessa ryhmässä.

Mikäli tiedät jo etukäteen, voit ilmoittaa asiasta ilmoittautumisen yhteydessä, jolloin sinulle varataan automaattisesti paikka sinulle sopivista lähijaksoista. 

Movement-Coach-tuotekuva.jpg

Movement Coach edustaa liikkeen
tulevaisuutta

Nykypäivänä tietoa on tarjolla kaikesta mahdollisesta. Voit erikoistua vaikka vasenkätisten keihäänheittäjien oikean polven rasitusvammoihin, mikäli se olisi sydäntäsi lähellä oleva asia. Mutta harva meistä haluaa erikoistua ja vielä harvempi haluaa käyttää useita tunteja päivissä vain siihen, että löytäisi oikean tiedon. Movement Coach on minun kahden vuosikymmenen tutkimuksen tulosta ja voin tarjota sinulle oikotien monipuolisen liikkumisen äärelle. 

Opit näkemään monipuolisen liikkumisen yhtenä isona kokonaisuutena, johon voidaan vaikuttaa ja jota voidaan hyödyntää lukemattomin eri tavoin.

Liikunta- ja kuntoutusalan ammattilaisten tulee osata määritellä liikettä muunakin kuin toisistaan irrallaan olevina harjoitteina. Motoristen kykyjen tasapuolinen kehittäminen, taitojen opettelu ja yksilölliset tarpeet huomioiva harjoittelu kehittää liikkuvuutta, sekä kehon toimintakykyä.

Toimintakykyinen keho on kaiken harjoittelun ydin, jonka päälle suorituskyky rakentuu! 

Kehonpainoharjoittelu on monissa tapauksessa kaikkein helpoin tapa toteuttaa riittävän monipuolista ja sopivan kuormittavia harjoituksia. Ne voivat olla osa kokonaisuutta, tai niistä voidaan rakentaa kokonaisia harjoitusohjelmia. Arki on lähes poikkeusetta oman kehon liikuttamista ja sen vuoksi perusteiden hyvä hallinta on liikkumisessa kaiken A ja O! 

Movement Coach on kehonpainoharjoittelun ja liikkuvuusharjoittelun ammattilainen, jollaisia Suomi tarvitsee nyt ja jatkossa entistä enemmän!

Movement Coach on kehittämäni koulutuskokonaisuus, joka rakentuu kahdesta erillisestä koulutuksesta: Bodyweight Training Coach ja Movement & Mobility Coach. Ne olivat Suomen ensimmäisiä laadussaan ja koulutuksiin on osallistunut vuosikymmenen aikana useat sadat suomalaiset.

 

Movement Coach -koulutusohjelma on osa CompactFitin laadukkaita ohjaajakoulutuksia. 

kulmanoja musta tausta.jpg

Kouluttajasi

Jukka Rajala

Tervetuloa Movement Coach - sivuille! Järjestin Suomen ensimmäisen kehonpainoharjoittelukoulutuksen vuonna 2012. Bodyweight Training Coach -koulutuksen rinnalle pari vuotta myöhemmin tuli Suomen ensimmäinen liikkuvuusharjoitteluun syventävä Movement & Mobility Coach -koulutus. Tähän päivään mennessä useat sadat liikunta- ja kuntoutusalan ammattilaiset, sekä omaksi iloksi harjoittelevat ovat hakeneet lisäoppia koulutuksista. 

Neljä viikonloppua sisältävän Movement Coach -koulutusohjelman kautta pystyn tarjota sinulle kaiken sen opin, jonka olen näiden vuosien aikana kerryttänyt useista eri lähteistä. Oma harjoitteluni alkoi toki jo paljon aikaisemmin ja aikaa ennen kehonpainoharjoittelua, arkeeni kuului vahvasti voimanosto, kahvakuulaurheilu ja kamppailulajit, muutama mainitakseni. 

Päivitän koulutuksiani jatkuvsta ja uusi Movement Coach -koulutusohjelma tulee tarjoamaan erilaisen kokemuksen kuin vielä muutama vuosi sitten. Tulen tarjoamaan parhaat käytännön työkalut ja uusimmat tieteen tuulahdukset mm. venyttelystä, liikkuvuudesta, kehonpainolla harjoittelusta ja taitojen oppimisesta.

 

Movement Coach on osa tarjoamiani CompactFit -koulutuksia, johon kuuluu lisäksi myös IKSA Kahvakuulaohjaajakoulutus, Movement Stick Coach ja Biomekaniikan ABC -koulutukset.   

Seuraava koulutus alkaa

syksyllä 2023

Kaikkien motoristen kykyjen kehittäminen

Harjoittelun tulee tarjota oikeanlaista ärsykettä voiman, notkeuden, koordinaation, ketteryyden, nopeuden ja kestävyyden kehittämiseen.

Uusien taitojen oppiminen 

Taidon oppiminen on ennenkaikkea yksilöllinen kokemus. Jokainen oppija on erilainen ja vaikka moni taustatekijä voi olla sama, jokainen oppii taidot omalla tavallaan.

Syvällisempi hahmotuskyky kokonaisuudesta

Valmentajan tärkein tehtävä on ymmärtää valmennettavan todelliset tarpeet ja tehdä päätökset sen pohjalta. Täydellinenkään harjoitusohjelma ei tuota tulosta, mikäli se ei tarjoa oikeita työkaluja juuri tässä ja nyt. 

Koulutuksen rakenne

Movement Coach -koulutusohjelma koostuu neljästä kaksipäiväisestä viikonlopusta, yhteensä 8 koulutuspäivää. Opiskelijat saavat lisäksi Virtual Movement Coach -verkkokoulutuksen (arvo 495€) veloituksetta, jonka kautta kaikki materiaali on käytössä digitaalisessa muodossa.

Uudistunut koulutusrakenne sisältää myös koko sisällön uudesta Biomekaniikan ABC -koulutuksesta (arvo 195€)  

m-logo.png

Kehonpainoharjoittelu

Kehonpainolla voidaan luonnollisesti tehdä kaikkia perusliikemalleja. Vetävät ja työntävät liikkeet sekä rotaatioliikkeet ylävartalolle, lannesaranaliikkeet ja kyykyt alaraajoille(bi-lateraaliset & unilateraaliset).  Harjoitteet voivat kehittää yhtä lailla voimaa, notkeutta, koordinaatiota, kuin myös ketteryyttä, nopeutta ja kestävyyttä. 

m-logo.png

Liikkuvuusharjoittelu & 

Venyttely

Liikkuvuus on kaikkien motoristen kykyjen summa, jossa erityisesti voima, notkeus ja koordinaatio omaavat merkittävän roolin.

 Venyttelyllä kehitetään notkeutta ja monipuolinen venyttely tulisi sisältää  kaikkia notkeuden muotoja:

Staattista Passiivista

Staattista Aktiivista

Dynaamista Passiivista 

Dynaamista Aktiivista

Venyttely on osa kokonaisvaltaista liikkuvuusharjoittelua, jossa huomioidaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. 

m-logo.png

Taitoharjoittelu

Taitojen opettelu ei ole vain lapsille ja ammattiurheilijoille. Ihminen on kykenevä oppimaan uusia taitoja läpi elämän ja monipuolinen harjoittelu tulisikin sisältää aina jonkintasoista uusien taitojen opettelua. 

Movement Coach osaa hyödyntää taitoharjoittelua osana muuta tekemistä, jolloin se tarjoilee taidon oppimisen lisäksi paljon muutakin, kuten sisäisen motivaation kasvua ja sitä kautta harjoittelun pysyvyyttä. 

m-logo.png

Liikeyhdistelmät

Kehonpainoharjoittelussa erilaiset liikeyhdistelmät ovat monissa tilanteissa kaikkein hyödyllisin tapa sisällyttää tiiviiseen harjoitukseen paljon eri elementtejä. Ns. movement -harjoitteet yhdistävät voiman, notkeuden ja koordinaation. Ne vaativat paljon kehonhallintaa, ketteryyttä ja hieman toteutustyylistä riippuen myös nopeutta ja jopa kestävyyttä. 

m-logo.png

Harjoittelua tukevat muuttujat

Ihminen on bio-psyko-sosiaalinen kokonaisuus, jossa mikään kehon järjestelmä ei toimi erillään toisistaan. Liikkumisella on vaikutusta myös umpieritysjärjestelmään(hormonit) ja immuunijärjestelmään (vastustuskyky). Yhtä lailla näillä järjestelmillä on vaikutusta hermoston(aivot, keskushermosto ja ääreishermosto) toimintaan.

Hyvä ymmärrys kehon biomekaniikasta auttaa valmentajaa tekemään parempia valintoja harjoittelussa.  

m-logo.png

Biomekaniikan perusteet ja ohjelmointi

Movement Coach ymmärtää kokonaisvaltaisen harjoittelun ohjelmoinnin ja osaa tarjota valmennettavilleen juuri oikeita asioita, jotka tukevat heidän tavoitteita ja tarpeita. 

Harjoittelun yleisillä muuttujilla; frekvenssi, intensiteetti, volyymi, liikevalinnat, palautusajat ja tempo, saadaan ohjelmoitua juuri tarpeisiin sopivia harjoitusohjelmia. Sen lisäksi ohjelmoinnissa tulisi huomioida mm. yksilön kyky palautua harjoituksista.

Koulutusohjelman päivitetty versio sisältää täysin uuden 

Biomekaniikan ABC -osion, jossa opitaan simppelein käytännönharjoittein kehon mekaniikan oleellisimmat tekijät. 

Haluatko katsoa Monipuolinen Liikkuvuusharjoittelu 
-webinaarin?  

Ilmoittaudu mukaan alla olevan linkin kautta ja saat sähköpostiisi kutsun Monipuolinen Liikkuvuusharjoittelu -webinaariin. Pääset samalla mukaan uutiskirjelistalleni ja saat sitä kautta tiedon kaikista tulevista webinaareista ja muista tapahtumista.  

Valitse Live tai Virtual 

1

Movement Coach 

Movement Coach -koulutusohjelma on ehdottomasti kaikkein parasta käydä livenä. Viikonloppujen aikana opit paljon muutakin kuin sen, mitä koulutusohjelman perusrunko antaa ymmärtää sillä iso osa oppimista syntyy ryhmän tilanteeseen tuomasta energiasta. 

2

verkkokoulutus  

Voit halutessasi suorittaa koulutuksen verkossa. Kaikki materiaalit on videoitu ja helposti oppilaiden käytettävissä. Verkkopohjainen koulutus soveltuu kaikille niille, joiden voi olla vaikeaa päästä livenä paikanpäälle. 

Mikäli myöhemmin päätät tulla mukaan live-koulutukseen, verkkokoulutuksen hinta hyvitetään kokonaisuudessaan! 

+

Live sisältää myös verkkokoulutuksen 

Kaikki oppilaat saavat live -koulutuksen lisäksi pääsyn verkkomateriaaleihin, josta löytyy kaikki kirjallinen materiaali ja käytännönharjoitteet videoituina. 

“Liikkuvuus on kaikkien motoristen kykyjen summa.

Se määrittää liikkeen laatua ja jokaisen meistä tulisi tavoitella laadukasta liikkumista riippumatta millaisesta liikkeestä on kyse”

Jukka Rajala - Movement Coach 

bottom of page